Alombejelentés

Az egyesületnél regisztrált tenyésztő adminisztrációs kötelezettségei

 • Minden tulajdonában álló szuka befedezését 35 napon belül be kell jelenteni az SHKME Tenyésztési Bizottságának Elnökének, a tenyészpár nevének feltüntetésével. A várható almok – amennyiben a tenyésztő ezt engedélyezi -, felkerülnek az egyesület honlapjára.
 • A származási lapok kiállítását célzó eljárás megindítását minden tenyésztő a MEOESZ-nél kezdeményezheti. Az eljárás megindítását az SHKME tenyésztő tagja jelzi az SHKME felé is, hogy az esetleges alomellenőrzés időben megtörténhessen. (A MEOESZ szabályzata szerint az ellenőrzésre az egyesületnek attól a naptól kezdve, amikor a MEOESZ átadja ellenőrzésre az iratokat, nyolc nap áll rendelkezésre.) Az eljárás megindításakor, és azt követően még minimum 15 napig a kölyköknek a tenyészetben kell még tartózkodnia, hogy az esetleges alomellenőrzés megtörténhessen.

Az SHKME felé történő bejelentéskor mellékelni kell az alomellenőrzési díj befizetésének igazolását, amennyiben az adott tenyészet erre még kötelezett, vagy ha a tenyésztő igényli az alomellenőrzést (a 6. pontban ismertetett előírások szerint). Amennyiben az alom közös tulajdonú szukától született, meg kell adni az alom tartózkodási helyét, ahol az esetleges alomellenőrzés lefolytatható.
Az alombejelentés az SHKME felé történhet elektronikus levélben is.

Azoknál az almoknál, ahol ellenőrzés történik, a benyújtott iratok eredeti példányainak átadása, bemutatása az ellenőrzéskor esedékes.

Alombejelentés a MEOESZ felé, a MEOESZ Törzskönyvezési Szabályzata szerint

A törzskönyvezési eljárást a tenyésztő kezdeményezheti az alábbi dokumentumok benyújtásával:

 • alombejelentő
 • fedeztetési igazolás (eredeti példány)
 • szülők származási lapjának mindkét oldali másolata
 • a fajtagondozó egyesület által előírt követelmények teljesítését igazoló okiratok másolata (pl. a szülők tenyészszemle eredménye, egészségügyi szűrési eredmények)
 • szülők kiállítási eredményeinek igazolása, amelyeket a tenyésztő szeretne a származási lapon megjelentetni
 • az állatorvos által elvégzett chipelési jegyzőkönyv egy eredeti példánya aláírva
 • szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum
 • Az alombejelentőn fel kell tüntetni, hogy melyik fajtagondozó egyesülettől kérik az iratok ellenőrzését, és meg kell jelölni azt is, hogy milyen minősítésű származási lapra kíván jogosultságot szerezni a tenyésztő, adott egyeddel kapcsolatban.

  Az alom és tenyészkontrollra vonatkozó eljárást a SHKME TSZ 6. pontja tartalmazza, de fontos, hogy olyan tenyészetekben, amelyeknek tulajdonosa nem tartozik az SHKME tagjai közé, de az alombejelentőn az SHKME-t jelölte meg a dokumentumok ellenőrzésére, a prémium származási lap igénylésekor kötelező az alomellenőrzés. Egyéb esetben a 6.1.4 pont szerint, illetve szúrópróba szerűen, történik/het az ellenőrzés. (A TSZ 6.1.7. és a 6.4.1. pontjainak megfelelően a kölyköket legkorábban a törzskönyvezési eljárás megindítása után 15 nappal lehet a tenyészetből kiadni.)

Az alomellenőrzés díjának befizetésekor ügyeljenek arra, hogy a banki költségeket az Egyesület nem tudja átvállani!

Szeretnénk felhívni a tenyésztők figyelmét,

hogy a tulajdonjog-átírás szabálya szerint:
“Továbbra is van lehetőség az átírást a MEOESZ Központban kérni, az egész alom vagy legalább 3 kölyök törzskönyvezéssel együtt kezdeményezettátírására van mód. Ebben az esetben az átírás díja 3.000 Ft/kölyök, mely összegből 1.000 Ft a MEOESZ Központot, 2.000 Ft a fajtagondozó szervezetet illeti meg, ha a tenyésztő rajtuk keresztül kéri az alombejelentéshez szükséges dokumentáció ellenőrzését.”

Ennek megfelelően kérjük, hogy ha élnek ezzel a lehetőséggel, akkor jelezzék az Egyesületünk e-mail címén, hogy hány kölyök átírása történt meg a központban.

Svájci Havasi Kutyák Magyarországi Egyesülete

Számlaszáma:
KH bank 10402908-50526750-86571005

Nemzetközi Számlaszám (IBAN):
- BIC/SWIFT: OKHBHUHB